CaricArt

Caricart és una mostra d'humor gràfic que vol ser present a Catalunya amb caràcter anual. Per raons de logística la seu principal  serà a la ciutat de Barcelona però amb ànim d'establir aliances i complicitats a nivell de país i, en la mesura que sigui possible, a  nivell global .
En aquesta primera edició, la mostra pretén aproximar-se als que seran els seus eixos principals. Per una banda l'exposició i el reconeixement de l'immens patrimoni  gràfic que el país ha anat acumulant des de finals del segle dinou  fins als temps actuals. Dues exposicions responen a aquest primer  objectiu amb dos personatges claus de la dècada del vuitanta:  Makinavaja, obra d'Ivà i Quico, el progre de J.L. Martín. Dues sèries  que són una una brillant crònica d'un temps que ja es pot començar a  mirar amb una certa perspectiva. I per un altre cantó la contemporaneïtat. En aquest cas reflectida  per la tercera exposició, Escolta, Espanya!... ep, que hi ha algú? on gairebé cinquanta humoristes gràfics de la premsa catalana d'avui analitzen, des de la seva perspectiva, el procés de l'Estatut d'Autonomia  català, amb comentaris del poeta Joan  Maragall, del que ara es compleixen cent anys de la seva mort.