dimarts, 8 de maig de 2012

Cu-cut! Sàtira política en temps trasbalsats, 1902-1912En ocasió del centenari de la suspensió de la revista Cu-Cut!, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ofereix una mostra sobre aquella popular publicació satírica, afí a la Lliga Regionalista, que va anar radicalitzant el seu to fins que la mateixa Lliga, el 1912, va creure arribat el moment de fer-la desaparèixer. Aquell ambient de mordacitat sistemàtica contribuí a formar alguns dels millors dibuixants catalans de la primera part del segle XX: Joan G. Junceda, Gaietà Cornet, Feliu Elias “Apa” o Ricard Opisso. L’exposició proposa un recorregut per les pàgines d’una revista sempre pendent de l’actualitat política i social i que arribà a tiratges excepcionals (30.000 i 40.000 exemplars), sense oblidar els materials complementaris promoguts per l’empresa: els preuats anua- ris i les diverses formes de difusió de l’emblemàtic nan amb barretina associat al nom de Cu-Cut!

En ocasión del centenario de la suspensión de la revista Cu-cut!, el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona ofrece una muestra sobre aquella popular publicación satírica, afín a la Lliga Regionalista, que fue radicalizando su tono hasta que la propia Lliga, en 1912, creyó llegado el momento de hacerla desaparecer. Aquel ambiente de mordacidad sistemática contribuyó a formar algunos de los mejores dibujantes catalanes de la primera parte del siglo XX: Joan G. Junceda, Gaietà Cornet, Feliu Elias ‘Apa’ o Ricard Opisso. La exposición propone un recorrido por las páginas de una revista siempre pendiente de la actualidad política y social y que llegó a tiradas excepcionales (30.000 y 40.000 ejemplares), sin olvidar los materiales complementarios promovidos por la empresa: los preciados anuarios y las diversas formas de difusión del emblemático muñeco con barretina asociado al nombre de Cu-cut!

To mark the centenary of the suspension of the magazine Cu-Cut!, the Historic Archive of the City of Barcelona presents an exhibition devoted to that popular satirical publication. Linked to the Lliga Regionalista, the tone of Cu-Cut! became more and more radical until, in 1912, that nationalist movement decided that the time had come for it to cease publication. The magazine’s atmosphere of systematic mordacity helped to nurture some of the most outstanding early-twentieth-century Catalan cartoonists, including Joan G. Junceda, Gaietà Cornet, Feliu Elias, ‘Apa’, and Ricard Opisso. The exhibition explores the pages of a magazine whose gaze was always firmly set on current political and social events and achieved surprising print runs (30,000-40,000 copies). It also features comple- mentary materials that the publisher also distributed: the much-prized annuals and the different forms of the character in the typical “barretina” Catalan hat associated with Cu-cut!


Us podeu descarregar el full de mà de l'exposició (20 pàg. 2,5 MB) en aquest enllaç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada